Llista de materials de FOL I EIE curs 2016/17

Es faran servir  apunts del departament de FOL i EIE.

El primer dia de classe cada professor/a informara de com aconseguir-los.

Es recomana tenir un pen-drive i portar-lo diariament per arxivar els documents generats a l’aula.