AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES FOL I EIE

Del 15 al 21 de juny de 2017 s’inicia el període d’avaluacions extraordinàries. Aquesta convocatòria està destinada als alumnes que estan matriculats i han perdut la convocatòria ordinària per faltes d’assistència o bé no han superat el mòdul en l’avaluació ordinària.

El mòdul de FOL consta de dos unitats formatives (UF) la UF1: El dret del treball i la UF2 de prevenció de riscos. Aquestes UF s’avaluen de forma independent i cal tenir les dues aprovades per superar el mòdul de FOL.

Cada alumne ha de posar-se en contacte amb el professor o consultar el full de presentació del mòdul per saber les condicions d’avaluació de cada  matèria.

Des de tutories es us donarà la informació de la data i hora i aula de cada prova.

El departament de FOL (despatx 203) resta a la vostra disposició per qualsevol dubte.