CFOL Barcelona 10 i 11 de Novembre

CFOL Barcelona 10 i 11 de Novembre

Els dies 10 i 11 de novembre es celebrarà a Barcelona el III Congrés Nacional de FOL. L’objectiu d’aquest és establir relacions de cooperació de poden perdurar en el temps, aconseguint, amb un treball en equip, conèixer i millorar els mètodes i processos utilitzats en els diversos instituts per tal que l’alumnat de Formació Professional, a través dels mòduls de FOL i EIE millori la seva ocupabilitat, la possibilitat de treballar en equip de manera eficient i desenvolupant en qualsevol treball que realitzi l’esperit emprenedor que correspongui al segle XXI.

Els eixos temàtics en els que es centra aquest III Congrés Nacional de FOL, són:
– L’orientació al llarg de la vida.
– L’apoderament del professor/a de FOL.
– La innovació i metodologies actives en les matèries de FOL.
– Posar en valor la Prevenció de riscos laborals.
– Com posar en valor FOL en l’FP dual.
– Foment de l’esperit emprenedor.

Preinscripcions del 10 de juliol al 8 de setembre del 2017; a la web:
https://congresofol.wordpress.com/inscripciones-2/