Inici UF1

La setmana del 20 de novembre iniciem la UF1, Incorporació al treball.
Entre tot l’alumnat anirem establint els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes.
Es determinarà també l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant de les diferents contingències cobertes, identificant les diferents classes de prestacions.
Aplicarem estratègies de treball en equip valorant la seva eficàcia i eficiència per a la consecució dels objectius de l’organització.
I finalment seleccionarem oportunitats d’ocupació identificant les diferents possibilitats d’inserció a la vida laboral.

Benvinguts/des al MON LABORAL dels curs 1718!