Dones i homes, consum i producció al llarg de la vida. Una relació desigual!

Dones i homes, consum i producció al llarg de la vida. Una relació desigual!

Les dones espanyoles fan activitats no remunerades pràcticament al llarg de tota la vida adulta, mentre que els homes se n’ocupen entre els 30 i els 50 anys (quan són pares de nens petits).

Aquests i d’altres són les conclussions d’un estudi d’Elisenda Renteria, Investigadora del Centre d’Estudis demgràfics, Rosario Scandurra de la UB, Guadalupe Suoto de la UAB i concepción Patxot de la UB. http://bit.ly/2FiJ2Y9

 

1 Comment

  1. I often visit your website and have noticed that you don’t update it often. More
    frequent updates will give your page higher rank & authority
    in google. I know that writing posts takes a lot of time, but you can always help
    yourself with miftolo’s tools which will shorten the time of creating an article to
    a few seconds.

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà

*