CONCURS DE FOTOGRAFIA

CONCURS DE FOTOGRAFIA

CONCURS DE FOTOGRAFIA (CARTELL DE RISCOS V5 PDF)

UF2 FOL:

Activitat d’aula: aquesta activitat és un concurs de fotografia de la prevenció de riscos en el teu sector. L’activitat es podrà fer de manera individual o en parella.

Tema: Riscs Laborals a la nostra feina (de la vostra família professional).

Format de la fotografia: s’ha d’enviar al correu o espai de Moodle que el professor/a indiqui i les fotografies seleccionades pels alumnes de classe s’hauran d’imprimir en tamany A4. En cada fotografia hi haurà de constar:
– Nom complet de l’alumne/a (o noms dels alumnes en el cas que es faci l’activitat en parella)
– Títol de la fotografia
– Curs acadèmic, Cicle i torn (matí o tarda)

Presentació: setmana del 5 al 9 de novembre Valoració acadèmica: màxim 2 punts.

CONCURS: Com escollim la fotografia que ens agrada més? 1r. Cada grup escollirà dels seus companys una fotografia que serà la més votada entre els seus col·legues de l’aula. 2n. De totes les fotos guanyadores de cada cicle es farà un concurs que serà valorat i votat per tot el personal del centre que ho desitgi (docents, pas…). La fotografia escollida serà la guanyadora del concurs. 3r.

PREMI: abans de Nadal l’equip directiu farà l’entrega d’un premi (a decidir per l’equip directiu).

FITXA TÈCNICA: La foto haurà d’anar acompanyada d’una explicació del factor de risc a què va associada i possibles danys del sector, així com de les seves mesures de prevenció i protecció.