El Mon del treball

En aquesta unitat es treballen conceptes sobre tot de dret laboral. Els podem classificar  en tres grans temes:
1.- El contracte de treball i entorn laboral
2.- Prestacions socials
3.- Conflictes laborals i negociació

Aquesta unitat us proporcionarà informació important sobre les normes que regulen la relació laboral i la seva aplicació; el contracte de treball, les seves característiques i les diferents modalitats i les seves vicissituds; el salari i el temps de treball; la seguretat social , l’estructura i les prestacions i les relacions col·lectives de treball.
Penso que aquest és una de les unitats que us ha d’aportar més eines de cara a conèixer els vostres drets i deures en una relació laboral i les condicions en les quals prestareu el vostre treball com a tècnics del vostre cicle. Els contractes, convenis i salaris seran una eina molt important i que treballareu al llarg de l’estudi d’aquesta materia-

El mon de treball us espera i heu d’arribar amb totes les competències que aquest entorn us requereix.

Ànims i endavant!