LA IDEA I L’ENTORN

idea1La idea de negoci és el punt de partida de qualsevol projecte empresarial

Si volem que aquesta idea funcioni, hem d’aconseguir:

Cobrir una necessitat del mercat

Tenir una factor diferenciador,

Buscar el valor afegit

Tot això, acompanyat de creativitat, innovació, esforç i cooperació.

Treballem en equip, amb generositat i entusiasme.

 

                    SI TENS UNA IDEA COMPTA AMB NOSALTRES!