Procés de producció

CADENASEl procés de producció ha de ser:

E F I C A Ç     E F I C I E N T     I    F L E X I B L E

Conceptes que  aplicareu en aquesta unitat i per tant, haureu de coneixer i classificar els costos empresarials i calcular l’umbral de rendibilitat del vostre projecte.

                                                                            LA UNIÓ FA LA FORÇA.