Prevenció de Riscos Laborals

elaborat per: departament d'empresa i ocupació. gencat
Gràfic elaborat per: departament d’empresa i ocupació.gencat

   Aquesta unitat formativa (UF2) té una repercussió directa en el món laboral ja que els riscos els podem trobar des de que creuem la porta de casa per anar a treballar, quan estem desenvolupant la nostre feina i quan tornem a casa després de la jornada laboral. Estem en un país en el que la manca de cultura preventiva fa que, tot i que ja són uns quants els anys des de l’entrada en vigor de la Llei de Prevenció de riscos laborals (8 de novembre de 1995) i que és molta la normativa reguladora d’aquest sector, els accidents laborals continuen essent més habituals del que seria d’esperar.

  Aquesta unitat formativa està formada per tres apartats.

  El primer és La prevenció de riscos laborals a l’empresa. Marc Normatiu : es tracta d’una introducció sobre els principals conceptes en matèria preventiva, el concepte de salut i de treball, que és un risc i un risc professional, concretament, els danys que poden provocar en la salut aquests riscos, el marc normatiu que regula tota aquesta matèria i dins d’aquest, els principals drets i deures dels treballadors i les responsabilitats i sancions que el seu incompliment pot generar.

  En el segon, Els riscos laborals. La seva prevenció i protecció, concretarem seguint la classificació de factors de risc les característiques de cada grup, com es poden avaluar i mesurar o quines tècniques de prevenció i/o protecció podem utilitzar per a minimitzar o evitar els danys i/o els riscos.

  Finalment, en el tercer : Planificació i gestió de la prevenció a l’empresa. Plans d’emergència i d’evacuació en entorns de treball, tenim descrita l’acció preventiva a l’empresa, els plans de prevenció, l’avaluació de riscos i com es pot organitzar la prevenció a l’empresa.

  També tenim els Plans d’emergència i evacuació i la senyalització de seguretat. En els quals es concreten els punts més significatius  del vostre àmbit professional, és a dir, els riscos específics del sector….

  Per acabar donar-vos ànims per estudiar aquesta unitat i poder aconseguir una bona cultura preventiva!!

  Lola López