P R O J E C T E 3.3

El departament de FOL i Emprenedoria ha elaborat un projecte pels alumnes que no cursen Formació Professional Dual. Aquest projecte té una duració de 33 hores i forma part del mòdul de projectes de la família professional. Durant aquests temps a l’alumne se li plantegen reptes i problemes que ha de resoldre, tot seguint un fil conductor que contempla des de la recerca de feina fins a la pressa de decisions argumentades i justificades en el àmbit de la seva professió. L’alumne és avaluat conjuntament amb el mòdul de projectes del seu cicle formatiu.

Skills

, , ,

Posted on

15/11/2017